ITS och HP i nytt samarbete

En ny datorhall ger högre säkerhet och bättre prestanda.

Markarbeten resulterade i att en kabel grävdes av till ITS datorhall 2013. Många kunder drabbades hårt och även om ITS inte formellt orsakade själva olyckan hade vi ansvaret för att våra kunder aldrig skulle behöva drabbas av avbrott igen.

- Vi insåg att vår akilleshäl fanns i kopplingen från kunden till datahallarna, säger Hampus Dellenstedt, teknikchef på ITS Nordic. Det blev starten på en resa med mycket tekniska frågetecken och utmaningar, där jag fick uppdraget att undersöka varför det här hade hänt och hur vi kan se till att det inte händer igen.

I samband med utredningen kring resursförbättring och arbetet för en säkrare uppkoppling till kunderna, valde också ITS att teckna ett nytt avtal med HP.

- HP hade just börjar erbjuda vissa kunder deras nya tjänst ”Flexible capacity service” i början av 2014. Vi fick som en av få möjligheten att teckna ett samarbete med HP för detta. Och tidpunkten var också bra. Genom avtalet får vi en mer flexibel lösning och debitering vilket i sin tur gynnar också våra kunder. HP står för all hårdvara i vår datorhall och den specifika kompetens som krävs. Summa summarum så har HP koll på hårdvaran och vi på tjänsterna vi levererar till våra kunder.

Byte av datorhall

När incidenten skedde hade ITS två separata datorhallar, en i Kista och en i Järfälla. För att säkerställa drift och uppkoppling mot vårt moln valde ITS att hyra in sig hos Interxion i Akalla. – Fördelarna är många- vi har nu två fasta hallar i samma hus, men som fysiskt är helt åtskilda vad gäller uppkoppling och rum. Förbindelsen till hallarna är tredubblerad från två olika leverantörer. Det betyder att om en förbindelse skulle klippas av till en av hallarna är driften i den andra speglad så att vi aldrig ska kunna få något avbrott.

Arbetet med att byta datorhall och starta upp samarbetet med HP pågick under hela 2014. Resultatet är både ett säkrare arbete och förbättrad prestanda. Något som kunderna ska märka av. – ITS har tack vare den här utvecklingen fått mycket färre ”brandkårsutryckningar” - nu kan vi istället lägga större fokus på att utveckla våra system och de nya tjänsterna. Vi har adderat mer funktionalitet och bättre paketlösningar till våra nuvarande tjänster.