Vår nya tjänst ITS Desktop CAD

Vår nya CAD-lösning för fjärrskrivbord riktar sig till alla typer av kunder som har behov av att kunna jobba mer flexibelt.

Att jobba med krävande mjukvara, som CAD, har krävt dyra, dedikerade arbetsstationer som ofta inneburit att användaren tvingas jobba på plats på kontoret. Vår nya CAD-lösning för fjärrskrivbord riktar sig till alla typer av kunder som har behov av att kunna jobba mer flexibelt, utan att behöva göra omfattande investeringar.

ITS CTO, Hampus Dellenstedt berättar:
Lösningen är designad att vara flexibel och innebär att tillämpningar som tidigare krävt specifika arbetsstationer nu kan skapas skalbart i vår datahall. Det eliminerar inte bara behovet för kunden av att skaffa och upprätthålla dyr hårdvara, utan medger också att designers och arkitekter kan jobba mer flexibelt utanför kontorstid.

Med lösningen ITS Desktop CAD får man som kund tillförlitlig kapacitet till ett fast pris per användare. Den nya tjänsten möjliggör att alla typer av krävande tillämpningar, som CAD, bilddesign och andra typer av krävande grafiklösningar, kan köras i molnet via fjärrskrivbord.