Min Stora dag får välkommet bidrag.

ITS Nordic och HJR Projektel har i samband med en IT-uppdatering sålt av begagnad utrustning och skänkt pengarna (16.000 kr) till stiftelsen Min Stora Dag.

ITS Nordic och HJR Projektel har i samband med en IT-uppdatering sålt av begagnad utrustning och skänkt pengarna (16.000 kr) till stiftelsen Min Stora Dag. Min Stora Dag är en svensk insamlingsstiftelse som förverkligar önskedrömmar för barn och unga med svåra sjukdomar och diagnoser i Sverige. Organisationen som grundades år 2000 är religiöst och politiskt oberoende. Under 2015 var 3 000 barn och tonåringar med om en aktivitet med Min Stora Dag.

- Att veta att några gamla skärmar kan göra gott för några av dessa kämpar till barn känns som ett enkelt sätt att göra något. Det borde finnas flera företag i vår situation, där uppgraderingar av IT-utrustning kan användas till både förbättrad prestanda/upplevelse och även för att göra något gott till behövande, säger Johan Renvall på HJR Projektel och Staffan Ybring på ITS Nordic.