ITS Nordic utses till Platina-partner av Tele2

ITS Nordic har blivit utnämnda till Platina-partner av Tele2. En partnernivå som endast 6 av 215 partners når upp till. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter, dessutom uppvisar de en hög teknisk kompetens och servicenivå.

Utmärkelsen innebär att ITS Nordic levererat på och levt upp till den högsta standarden som Tele2 efterfrågar från sina partners gällande teknisk kompetens, samarbete, produktkännedom samt kundvård via support och service.

Tele2 har idag totalt 215 partners och av dessa är det enbart 6 stycken som möter kriterierna för att bli Platina-partner. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt, effektivt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter och har en tydlig bild av vad varumärket Tele2 står för.

– Vi försöker alltid se till att ha en hög teknik kompetent och hålla oss uppdaterade kring de produkter, tjänster och programvaror som våra partners tillhandahåller. Så att bli utnämnd till Platina-partner av Tele2 är både väldigt välkommet och ett bevis på att de satsningarna fungerar. Dessutom är det ju häftigt att vara en av bara sex stycket Platina-partners. Vi ser fram emot att fortsätt jobba med Tele2 och bygga vidare på vår goda relation, säger Patrik Philipson, CSO på ITS Nordic