ITS Nordic erbjuder  Workplace Coach

Vi är övertygade om att ett lyckat införande av Office365 leder till nöjdare medarbetare, ökad produktivitet och ökad lönsamhet. Office365 möjliggör nya arbetssätt och kommer att öka och underlätta både kommunikationen, delaktigheten och flexibiliteten i företaget.

ITS Nordic erbjuder Workplace Coach

Nu kan vi erbjuda er en Workplace Coach som kommer ut till er som företag under tre timmar – och stöttar er till ett effektivare arbetssätt. Ni kommer efteråt att ha fått nycklarna till att jobba smartare genom enkel åtkomst till och möjlighet att dela utvalda dokument. Ni kommer även få till en mer effektiv kommunikation och bättre samarbete med Microsoft Teams som verktyg. 

Vi kan också erbjuda korta allmänna eller skräddarsydda kurser, ”Gör-så-här” lathundar och annan konsultation som hjälper er framåt.

Förändring kräver ett nytt beteende för att få genomslagskraft – och vår Workplace Coach vägleder er i den förändringen och hjälper er att etablera det nya beteendet.

För mer information vänligen kontakta:

Sara Carlberg
Sara.carlberg@itsnordic.se
070-748 76 25