ITS Nordic startar det nya året med att förvärva B2B IT-partners affärsområde print

Med en bred tjänsteportfölj av molnbaserade helhetstjänster, konsulttjänster, telefoni och print, har gjort ett övertag av B2B IT-partners affärsområde print och växer med nya kunder i både Stockholm och runt om i hela landet.

ITS Nordic, som har en bred tjänsteportfölj av molnbaserade helhetstjänster, konsulttjänster, telefoni och print, har gjort ett övertag av B2B IT-partners affärsområde print och växer med nya kunder i både Stockholm och runt om i hela landet.

B2B IT-Partner har valt att avyttra affärsområdet B2B Print och säljer den delen av bolaget, inklusive kundavtal till ITS Nordic. B2B väljer i och med detta att fokusera på sin kärnverksamhet runt IT-lösningar och tjänster inom infrastruktur, klienthantering mm, för att säkerställa ännu bättre leverans och användning av IT för sina kunder. 

-Vi ser att behovet av ett mycket djupare samarbete och tydligare krav från våra kunder. Därför gör vi det här valet att fokusera mer på IT-infrastrukturtjänster och bli allra bäst i branschen på att hjälpa våra kunder att få utväxling av sina IT-projekt, säger B2B:s VD Jonas Danielsson 

Samtidigt som ITS Nordic med lång erfarenhet av print-lösningar ser detta som en bra möjlighet att stärka sitt erbjudande till sina befintliga och framtida kunder.

- Vi har sedan starten 2004 hjälpt kunder att öka produktivitet med hjälp av rätt förutsättningar och verktyg. Att nu få möjlighet att erbjuda vår breda kunskap och expertis inom effektiva och digitala print-lösningar till ännu fler kunder känns verkligen roligt. Genom en förstärkt kundportfolio som är i linje med våran expansionsplan, ser vi förvärvet som ett steg i rätt riktning, säger ITS Nordics vVD Richard Kendrick.

ITS Nordic och B2B har tillsammans tagit fram en process för överlämningen av avtal för berörda kunder. Partnerna har även ingått ett samarbetsavtal för att framöver dra nytta av och stötta varandra i de affärer respektive bolag gör bäst. Detta gynnar kunderna då de får en fokuserad partner som är expert och levererar utmärk service inom respektive område.

För mer information:

Richard Kendrick, vVD, Konsult- & Försäljningschef ITS Nordic
073 144 22 22
richard.kendrick@itsnordic.se

Jonas Danielsson, VD B2B IT-Partner
073 66 33 110
jonas.danielsson@b2bitpartner.se