Hör av dig till oss

Kontaktpersoner

Jacob Pontén – VD
jacob.ponten@itsnordic.se
08-522 433 04

Richard Kendrick – Försäljnings- och konsultchef/vVD
richard.kendrick@itsnordic.se
08-522 433 11

Maria Manthere – HR Chef
maria.manthere@itsnordic.se
08-522 434 54

Hampus Dellenstedt – IT-chef
hampus.dellenstedt@itsnordic.se 
08-522 433 72

Stefan Bianchi – Head of Operations
stefan.bianchi@itsnordic.se 
08-522 434 87 

Alexis Danatzis – Ekonomichef
alexis.danatzis@itsnordic.se 
08-522 433 42

Besöksadress: Gårdsvägen 18,  169 70 Solna
Tel växel: 08-522 433 00
Tel support: 08-522 433 33