top of page

10 tips till ditt nästa digitala möte!

Uppdaterat: 25 jan. 2022

När distansarbete har blivit den nya normen tillbringar vi alltmer tid i digitala möten. Det skapar både flexibilitet och har stor potential till att minska både restider och öka tillgängligheten. Men vad är egentligen ett bra möte och hur skapar vi delaktighet och energi i ett digitalt möte? Vi listar 10 tips för att få ett bättre möteslandskap.


TESTA TEKNIKEN Se till att i god tid innan mötet startar testa utrustningen och se till så att allt fungerar. Kontrollera att du både syns och hörs tydligt, att eventuell presentation fungerar och att din bakgrund ser trevligt ut.

AVSLUTA ANNAT Stäng ner fönster och avsluta program som du inte ska använda i mötet för att undvika att få notiser som stjäl uppmärksamhet eller att du av misstag delar känslig företagsinformation.

INVOLVERA ANDRA Hitta kreativa sätt att få alla att delta i diskussionen. I ett digitalt möte är det svårare att vända blicken mot den du tilltalar se därför till att tilltala dina mötesdeltagare med namn för att uppmärksamma individuella deltagare.

BESTÄM MÖTESREGLER Ha tydliga förhållningsregler som skapar ett gemensamt mötesklimat. Uppmana deltagare att ha kameran på, ljudet av och att be den som vill tala att räcka upp handen digitalt.

VAR GÄRNA TVÅ Se till att någon från ditt team kan närvara och agera mötesdeltagare, samt ta anteckningar och hålla koll på chatten och upptäcka händer samt förbereda digitala mötesrum där ni enkelt kan diskutera i mindre gruppen.

FÖRDELA ORDET Bestäm en tydlig talordning genom att meddela vem som är näst och nästnästa talare. Det skapar bättre flyt och större trygghet hos dina deltagare.

GE ENERGI Glöm inte att bidra till energi i ditt digitala möte, du kan göra det genom att använda kroppsspråk, le mycket, titta in i kameran när du pratar samt lyssna aktivt. Det är oftast enklare att ge mer energi om du väljer att stå upp under ditt digitala möte.

ANVÄND VERKTYGEN I Microsoft Team finns det många olika verktyg som kan stötta i ert digitala möte. Lär känna varje verktyg och variera med presentation, White board och omröstningsverktyg för att skapa ny energi och verktyg som passar varje ändamål.

TA PAUSER Planera in pauser i mötesagenda så att dina mötesdeltagare får utrymme att hämta ett glas vatten, samla sina anteckningar och tankar. En bra tumregel är 10 minuters paus varje timme.

UNDVIK MÖTESMARATON Det är enkelt att vi bokar upp möte efter möte för det är tekniskt möjligt då vi inte behöver förflytta oss men försök att skapa utrymme för alla deltagare att hinna förbereda sig och återhämta sig för att hålla hög kvalité under varje möte.


48 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page