top of page

Därför är IT-säkerheten viktig

I och med digitaliseringen blir företag idag allt mer uppkopplade. Istället för att skriva ut och signera fysiska avtal använder sig många numera av digital signering. Även lagringen av dokument blir hos allt fler organisationer digitala. Detsamma gäller för möten och bokningen av mötesrum.


Detta är såklart bara en handfull exempel på uppgifter som förflyttat sig från den fysiska till digitala världen. Vad som är viktigt att poängtera är däremot att företagshemligheter, viktiga dokument och andra känsliga uppgifter florerar inom organisationens IT-infrastruktur. Med andra ord kan dem vara en måltavla för obehöriga personer. Exakt på samma sätt som dina fysiska tillgångar.


Inte nog med att dina företagshemligheter kan vara en måltavla för obehöriga personer så blir även attackmetoderna bland dessa allt mer avancerade. Likaså kan konsekvenserna av att obehöriga personer kommer åt avtal, kundregister, ekonomisystem och andra digitala tillgångar bli minst sagt förödande. Med anledning av detta gäller det att genomföra de åtgärder och investeringar som krävs för att skydda ditt företags digitala tillgångar.


Åtgärder för att uppnå en god IT-säkerhet

För att uppnå en god IT-säkerhet på ditt företag finns det en mängd olika åtgärder som är viktiga att ta. Först och främst gäller det att bygga en säker infrastruktur och investera i rätt programvara. Därutöver måste de programvaror som används löpande uppdateras till senaste versionen. Nya versioner tenderar nämligen att ge ökad säkerhet i och med att tidigare säkerhetsluckor repareras.


Något som också är viktigt är att investera i ett gediget antivirusprogram med lokal brandväggsfunktion. Även detta bör hållas uppdaterat. Det bör också vara konstant aktiverat.


Inom IT-världen finns det ett uttryck som lyder ”det finns två olika typer av användare – de som har förlorat data och de som kommer att förlora data”. Förr eller senare kommer alltså din viktiga data gå förlorad. Även om det inte sker vid ett intrång så kan det ske via handhavande fel. Med anledning av detta gäller att skaffa en pålitlig backuplösning som har möjlighet att göra automatiska backuper.


Sist men inte minst bör du även se till att det finns tydliga riktlinjer för de anställda. Samtliga medarbetare behöver nämligen medvetenhet och kunskap om hur de ska agera för att förhindra en virusattack eller att känslig information hamnar i fel händer.


26 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page