top of page

IT-säkerhet

I takt med att ert företag implementerar digitala lösningar för att effektivisera och skapa nya affärsmöjligheter är det viktigt att också lägga samma energi och resurser på att förebygga säkerhetsriskerna som följer.

 

I svenska verksamheter är digitalisering den viktigaste IT-strategiska prioriteringen och det område där flest företag har budgeterat investeringar för att uppnå kortsiktiga intäkter och omedelbar affärsnytta.

Beroendet av digital teknik och digital information medför samtidigt en växande samhälls- och affärsrisk som inte prioriteras i samma nivå och utsträckning.


Det är därför viktigt att IT-beslutfattarare prioriterar arbetet med strategisk säkerhet, teknisk säkerhet och utbildning för att förstå risken och hoten mot verksamheten.

 

När allt fler viktiga affärsfunktioner digitaliseras är det viktigt att inte glömma bort säkerheten i sina system. Dels handlar det om att ha en IT-säkerhetspolicy som reglerar vilka krav man som organisation ställer på sina system. Sen måste man tillsammans med sin IT-partner säkerställa att dessa krav efterlevs med hjälp av de många säkerhetsfunktioner som finns idag.

 

En annan viktig aspekt som man inte får glömma bort är att utbilda sina användare om vilka hot som finns och hur de skall agera för att minska risken för bolaget och sig själva säger Hampus Dellenstedt, CTO på ITS Nordic.

 

Genom att arbeta med sin säkerhet och identifiera vilken hotbild och eventuella svagheter som finns blir det enklare att minimera konsekvenserna när en incident uppstår. Det är dessutom väldigt viktigt att löpande våga investera i säkerhetsarbetet för att möta existerande och kommande hot.

Behöver ni hjälp med er IT-säkerhet? Vi har både kompetens och tjänster för att säkerställa att er verksamhet kan möta dagens hotbild på ett effektivt sätt. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Vågiga cirklar
ITS Cybersecurity

 

ITS Nordic har alltid prioriterat säkerhet i vår tjänsteleverans högt och har under åren investerat löpande för att ge våra kunder en så säker IT-miljö som möjligt.

Cybersäkerhet fortsätter att vara en av de största utmaningarna i vår digitala tidsålder och cyberattacker är ett dagligt hot mot företag runt om i världen. Omvärldssituationen har gjort att antalet cybersäkerhetsattacker fullkomligen exploderat den senaste tiden. Rapporter från svenska myndigheter visar att hotet från cyberbrottslingar nu är större än någonsin. Dessutom är riktade angrepp mot företag mer allvarliga än tidigare, bland annat på grund av det som kallas dubbel utpressning. Detta innebär att angriparna inte bara kräver en lösensumma för att dekryptera filer, utan att de också hotar med att läcka känslig data om man inte betalar.

 

Vi på ITS Nordic ser därför ett ökat behov av att skydda våra kunder ännu mer fokuserat än tidigare. I samarbete med våra partners har vi därför satt samman ett antal säkerhetspaket som innehåller olika tjänster och insatser från ITS för att höja er säkerhet avsevärt.

Basic

Detta ingår i paketet

Konsult

 • Framtagande av IT-policy med utsedd ansvarig.

 • Genomlysning av nuvarande säkerhetsnivå (Domänsäkerhet, DNS funktion, Security Score Microsoft 365).

 • Sårbarhetscan på publika IP adresser.

 • Aktivering av Multifaktor inloggning (MFA) på samtliga konton i Microsoft 365.

 • Aktivering av grundläggande policys för Microsoft Defender.

 • Aktivering av grundläggande säkerhetsfunktioner i Microsoft 365.

Pris på förfrågan

Standard

Detta ingår i paketet

 

Inkluderar tjänsterna i Basic, samt nedan

 

Tjänster

 • ITS SOC (Security Operation Center) - 24/7 övervakning av klienter, servrar och Microsoft 365 för att snabbt upptäcka säkerhetsincidenter.

 • WorkspaceGo Backup M365 -
  Skyddar löpande SharePoint, OneDrive, Exchange, Teams till separat lagrings-tjänst.

 • Automatiserad statusrapport från ITS SOC skickas månadsvis via e-post till kund.

 • Utökad e-post säkerhet (implementation av DKIM & DMARC).

 • ITS Security monitor - övervakning av DNS, domännamn och certifikat.

Konsult

 • Uppsättning av regler för Microsoft 365 Conditional Access för att ytterligare säkra inloggningar i olika scenarios.

 • Genomgång och konfiguration av utökade säkerhetsfunktioner i Microsoft 365.

 • Utökning till mer avancerade Microsoft Defender policys.*

 • Aktivering av krypterade hårddiskar med Bitlocker.*

Utbildning

 • Säkerhetsgenomgång med hela företaget, ett tillfälle på plats hos kund eller via Teams.

* Kräver att enheten är ansluten till Microsoft

Pris på förfrågan

Premium

Detta ingår i paketet

Inkluderar tjänsterna i Standard, samt nedan

 

Tjänster

 • Licens för Microsoft Defender för Office 365 (plan 2).

Löpande

 • Månadsrapport som summerar det övergripande säkerhetsläget, skickas via e-post till kontaktperson.

 • Förslag på åtgärder som bör införas för att behålla hög säkerhetsnivå.

 • Kvartalsmöten med fokus säkerhetsarbete och genomgång av rapporter.

Utbildning

 • Löpande träning för medarbetare så som iscensättning av olika phishing och spoofing försök. Resultat och åtgärds förslag presenteras på kvartalsmötet.

Pris på förfrågan

bottom of page