top of page

ITS Nordic rustar företag för digitala säkerhetshot


I dagens digitala era är IT-säkerhet direkt avgörande för företags överlevnad och framgång. ITS Nordics ambition är att förbättra IT-säkerheten hos företag genom skalbara lösningar och ökad medvetenhet om potentiella hot.
– Vårt mål är att hjälpa företag att stärka sin digitala försvarslinje. Cyberhot kan drabba företag när som helst och just därför är det viktigt att agera proaktivt, Zacharias Dale, konsultchef på ITS Nordic.

Att cyberattackerna ständigt ökar råder det ingen tvekan om och ITS Nordic är inte främmande för de typiska säkerhetsfällorna som företag kan falla i. Slapphet i lösenords-hantering, anslutning till osäkra nätverk och wifi-lösenord för allmän beskådan är bara några exempel på vanliga misstag som öppnar dörren för potentiella cyberangrepp.

– Det är ofta vi människor som utgör det största hotet mot säkerheten genom att omedvetet klicka på skadliga länkar och agera utan att noggrant tänka igenom våra handlingar. Risken är att man, utan att ens tänka på det, råkar kompromettera sitt företags värdefulla data, säger Zacharias Dale och fortsätter:

– Att förebygga problem är oftast mindre kostsamt och mer effektivt än att reagera på incidenter när skadan redan har skett, därför rekommenderar ITS Nordic alla företag att vara proaktiva i sitt säkerhetsarbete; på så sätt kan organisationer vidta åtgärder och eliminera potentiella sårbarheter innan de utnyttjas av cyberbrottslingar.


I förebyggande syfte

ITS Nordic använder Microsofts Secure Score-verktyg för att hjälpa sina kunder att höja sina säkerhetsnivåer och har som målsättning att alla kunder ska nå en secure score på minst 70*. Det här året har ITS Nordic dessutom fokuserat på att produktifiera tre olika säkerhetspaket som är utformade för att möta varje företags unika behov – Basic, Standard och Premium. Erbjudandet gör att företag får möjlighet att välja den lösning som passar dem bäst, oavsett om det är grundläggande säkerhet, molnbaserad flexibilitet eller en skräddarsydd strategi. Med en helhetssyn på IT-säkerhet, som involverar mer än tekniska uppgraderingar, strävar ITS Nordic efter att öka medvetenheten inom området och göra processen mindre kostsam och mer effektiv.

– Samtidigt som hoten ökar, ökar också vårt försvar. Vår målsättning är att hjälpa företag och bidra till en tryggare digital framtid. Med hjälp av våra uppgraderade produkter har vi nu gjort det lättare än någonsin för företag att skydda sig, säger Zacharias Dale innan han avslutar:

– Tyvärr tycker många att säkerhetsarbetet är jobbigt. Bara en sån sak som att tvåstegs-verifiera sig är något som kan störa folk. Men då är det viktigt att komma ihåg: Om det är lätt för dig själv att komma åt ditt konto, så är det lika lätt för någon utomstående att göra det.


Har du frågor kring IT-säkerhet eller ITS Nordics tjänster? Kontakta Zacharias Dale.

Mejl: zacharias.dale@itsnordic.se

Telefonnummer: +46 8 522 433 63


*Måttstock på 1-100 för att bedöma säkerheten i Microsoft 365- och Azure-miljöer, ju högre siffra desto fler åtgärder har tagits för att säkra organisationens digitala miljö.

62 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page