top of page

IT-säkerhet

I takt med att ert företag implementerar digitala lösningar för att effektivisera och skapa nya affärsmöjligheter är det viktigt att också lägga samma energi och resurser på att förebygga säkerhetsriskerna som följer.

 

I svenska verksamheter är digitalisering den viktigaste IT-strategiska prioriteringen och det område där flest företag har budgeterat investeringar för att uppnå kortsiktiga intäkter och omedelbar affärsnytta.

Beroendet av digital teknik och digital information medför samtidigt en växande samhälls- och affärsrisk som inte prioriteras i samma nivå och utsträckning.


Det är därför viktigt att IT-beslutfattarare prioriterar arbetet med strategisk säkerhet, teknisk säkerhet och utbildning för att förstå risken och hoten mot verksamheten.

 

När allt fler viktiga affärsfunktioner digitaliseras är det viktigt att inte glömma bort säkerheten i sina system. Dels handlar det om att ha en IT-säkerhetspolicy som reglerar vilka krav man som organisation ställer på sina system. Sen måste man tillsammans med sin IT-partner säkerställa att dessa krav efterlevs med hjälp av de många säkerhetsfunktioner som finns idag.

 

En annan viktig aspekt som man inte får glömma bort är att utbilda sina användare om vilka hot som finns och hur de skall agera för att minska risken för bolaget och sig själva säger Hampus Dellenstedt, CTO på ITS Nordic.

 

Genom att arbeta med sin säkerhet och identifiera vilken hotbild och eventuella svagheter som finns blir det enklare att minimera konsekvenserna när en incident uppstår. Det är dessutom väldigt viktigt att löpande våga investera i säkerhetsarbetet för att möta existerande och kommande hot.

Behöver ni hjälp med er IT-säkerhet? Vi har både kompetens och tjänster för att säkerställa att er verksamhet kan möta dagens hotbild på ett effektivt sätt. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Vågiga cirklar
bottom of page