top of page

Framgångsrik cybersäkerhet: En guide för företag

Zacharias Dale, Konsultchef på ITS Nordic

I den snabbt föränderliga digitala världen är cybersäkerhet avgörande för företags framgång. ITS Nordic, experter på skräddarsydda IT-lösningar, delar insikter om hur företag kan navigera genom kraven inom dataskyddsförordningen (GDPR) och stärka sin cybersäkerhetsstrategi. Läs vidare för Zacharias Dales, Konsultchef på ITS Nordic, bästa tips för att vägleda företag till framgångsrik cybersäkerhet.


Vart börjar man med GDPR-regler som ett nystartat företag?

Det bästa är att börja med att klargöra den lagliga grunden bolaget har för att samla in personuppgifter. Fråga er själva “vad har vi för laglig grund att samla in personuppgifter?”. Genom rätt avtal och samarbete med underleverantörer och kunder kan företag säkerställa en solid grund för att hantera personuppgifter.


Vad är de grundläggande principerna inom GDPR rörande cybersäkerhet?

Förutom att fastställa en laglig grund för datainsamling måste företag säkerställa att deras system kan hantera och skydda personuppgifter på ett säkert sätt. Det inkluderar att övervaka systemlagring, skydda data vid intrång och vara redo att svara på frågor om lagring och hantering. Det är också viktigt att regelbundet genomföra säkerhetsrevisioner för att identifiera och åtgärda potentiella sårbarheter. Tänk också på att utbilda personalen om grundläggande cybersäkerhetsprinciper för att minska risken för interna hot.


Hur kan företag implementera cybersäkerhetspolicys som överensstämmer med lagliga krav?

Utveckla en tydlig IT-säkerhetspolicy och samarbeta med partners för att implementera tekniska lösningar. Vid ett eventuellt dataintrång blir en välskriven säkerhetspolicy en viktig faktor vid bedömning av allvarlighetsgrad och minimering av böter.


Hur viktigt är det att företag har strategier för riskhantering?

Riskhantering är kritiskt för att bibehålla företagsfunktioner vid en attack. Förberedelse före en incident är avgörande och företag bör investera tid och resurser för att skapa och implementera en omfattande riskhanteringsstrategi.


Hur kan företag säkerställa att deras cybersäkerhetsstrategier möter framtidens krav?

Kontinuerlig uppdatering och samarbete med partners är nyckeln. Genom att ha en framtidssäkrad cybersäkerhetsstrategi och involvera alla delar av företaget, inklusive ledningen och användarna, kan man förbli proaktiv och rustad för framtidens utmaningar.


För vilka företag är det bäst att anlita extern hjälp för att säkerställa att samtliga krav möts?

Alla företag, särskilt de utan en dedikerad IT-avdelning, bör överväga extern hjälp. Hemmablindhet är vanligt och en extern part kan ge en objektiv granskning som kan vara avgörande för en robust cybersäkerhetsstrategi.

34 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page