top of page

ITS Nordic lanserar ny tjänst för cybersäkerhet


I dagens digitaliserade värld är det allt viktigare för företag att skydda sig mot cyberhot. Med det i beaktning har IT-företaget ITS Nordic utökat sin produktportfölj och lanserat en SOC (Security Operation Center)-tjänst. Lösningen erbjuder företag IT-säkerhetsbevakningdygnet runt, 365 dagar om året, vilket gör att eventuella hot eller sårbarheter upptäcks i realtid och på sikt reducerar kostnaden vid en potentiell cyberattack.


ITS Nordic har sedan sin start haft en stark inriktning på IT-säkerhet och arbetat för att leverera högsta möjliga säkerhetsnivå till sina kunder. Genom sin långa erfarenhet har ITS Nordic uppnått en gedigen kunskap om IT-säkerhet och är väl förtrogna med de senaste säkerhetstrenderna, hoten och teknologierna på området. På senare tid har den allt mer osäkrare omvärldssituationen gjort att IT-säkerhet om möjligt blivit ännu viktigare och därför växlar ITS Nordic upp sitt arbete inom området ytterligare. Som ett led i detta har bolaget utökat sin produktportfölj och lanserat en ny cybersäkerhetstjänst, ITS SOC, som möjliggör realtidsövervakning och hantering av säkerhetshot för organisationer.

Viktigt med skydd mot cyberhot Enligt data från IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies ökade antalet cyberattacker med 38 procent 2022 jämfört med året tidigare. En av anledningarna är digitaliseringens framfart i samhället, menar ITS Nordics CTO, Hampus Dellenstedt. – Otroligt många företag har flyttat sin verksamhet till molnet och efter coronapandemin är det fler medarbetare som arbetar mobilt än någonsin. Detta gör att det oftast inte räcker med att förlita sig på traditionella produkter som brandväggar, antivirusskydd och säkra backuper, säger Hampus Dellenstedt, och fortsätter: – I vårt digitaliserade samhälle har det därmed blivit en nödvändighet för företag att skydda sig mot cyberhot. I takt med att mängden data som samlas in och lagras online har ökat har antalet angreppspunkter för cyberkriminella också gjort det. Ett proaktivt cybersäkerhetsarbete ITS Nordics SOC-tjänst hjälper organisationer att övervaka och hantera säkerhetshot i realtid vilket leder till en ökad säkerhet. Målsättningen är att erbjuda kunderna möjlighet att vidta åtgärder mot cyberattacker innan de inträffar och samtidigt minska risken för framtida attacker.

– Fördelen med vår SOC-tjänst är att du har ett säkerhetscenter där ett team av experter övervakar och hanterar incidenter i realtid, detta för att skydda IT-miljön från cyberattacker dygnet runt. Genom att ha en kontinuerlig övervakning kan säkerhetsproblemen identifieras och åtgärdas innan de orsakar större skador. Om något väl händer arbetar vi för att permanent avvärja hotet och tar fram en rapport på vad som har hänt med förslag på eventuella åtgärder för att stärka säkerheten för framtiden, säger Hampus Dellenstedt. Minska risken för onödiga kostnader Att upprätthålla ett skydd mot cyberhot är en kontinuerlig process då cyberkriminella ständigt utvecklar nya metoder för att utnyttja sårbarheter. Därför är det viktigt att ha en proaktiv säkerhetsstrategi och hålla sig uppdaterad om de senaste hoten och säkerhetstrenderna. Genom att ha robusta säkerhetsprotokoll kan företag minimera risken för cyberhot och få minskade kostnader på sikt. Oavsett om företaget har en enkel IT-infrastruktur eller en komplex miljö med flera system och plattformar kan ITS Nordics SOC-tjänst anpassas efter företagets behov och krav. Hampus Dellenstedt menar att tjänsten passar alla företag, men konstaterar att ju större IT-infrastruktur man har desto större är även risken för intrång. – Stora företag har vanligtvis större behov av cybersäkerhet eftersom de hanterar större mängder av data och har fler anställda som använder företagets nätverk, men idag måste i stort sett alla företag arbeta proaktivt med sin cybersäkerhet. Om man då saknar resurserna är det oftast mer kostnadseffektivt att investera i en SOC-tjänst jämfört med att bygga och underhålla en intern säkerhetsavdelning, just eftersom det krävs bevakning alla timmar om dygnet, avslutar Hampus Dellenstedt.

104 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page