top of page

Vad innebär en IT-strategi?

Att arbeta strategiskt med företagets IT-frågor är oerhört viktigt för att säkerställa bästa möjliga drift och säkerhet, både nu och i framtiden. Vi tänkte därför berätta mer om varför du och din organisation bör arbeta med en tydlig IT-strategi!

För att tydliggöra vad en IT-strategi innebär bör vi först och främst definiera ordet strategi. Strategi är en slags långsiktig plan för hur något ska uppnås. Det kan vara en plan för att uppnå ett specifikt mål eller ett delmål. Det handlar om olika tillvägagångssätt för att smidigast ta sig framåt och slutligen lyckas med sin plan och nå sina mål. Begreppet IT innefattar det som handlar om datorer och teknik. Om dessa två ord slås samman, strategi och IT, så landar vi i att begreppet innebär att man ska arbeta långsiktigt och strukturerat med företags IT-relaterade frågor. Målsättningen kan exempelvis vara att genom dessa skapa effektiviseringar, bättre intern och extern kommunikation, högre säkerhet och liknande.

Vad kan hända om det inte finns en IT-strategi? Om man inom ett företag inte har någon strategi när det handlar om IT kan det uppstå problem. Dessa problem kanske inte uppdagas förrän efter en längre period. Det är med andra ord viktigt att en sådan strategi existerar. En IT-strategi är något som håller ihop företaget, som effektiviserar arbetet och som ser till att kommunikationen fungerar. Vad som kan hända om en IT-strategi inte finns är:

  • att företagets arbete blir ineffektivt och att onödigt arbete måste göras

  • att missförstånd sker

  • att leveranser och avtal missförstås och inte genomförs

  • att fördröjningar skapas

  • att tekniken inte följer med infrastrukturens utveckling

  • bristande säkerhet gällande bland annat policys kan uppstå

  • bristande kommunikation råder

Att bygga upp en strategi är med andra ord oerhört viktigt och kan avgöra om arbetslaget lyckas eller inte. Företaget kan arbeta hårt men det kan fortfarande falla på en icke fungerande IT-strategi.

Att tänka på när en strategi ska skapas Det är viktigt att tänka på att en IT-strategi tar tid och bygga upp och det är ett långsiktigt arbete. Det är av ytterst relevans att få med sig hela företaget och ha en öppen och tydlig kommunikation gällande detta.

Strategin ska byggas upp utifrån arbetslaget och dess behov och tankar. Ta detta tillfälle i akt och lyssna på alla inblandade. Fråga dina medarbetare vad IT innebär för just dem. Vad har människor för erfarenheter gällande IT? Strategin ska gå hand i hand med verksamhetens planering och sätt att arbeta. Lyssna först och forma strategin efter vad du hör!

148 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page