top of page

Säkerhet under digital transformation

Vill ert företag implementera digitala lösningar för att effektivisera och skapa nya affärsmöjligheter men missar att lägga samma energi och resurser på att förebygga säkerhetsriskerna som följer.

I svenska verksamheter är digitalisering den viktigaste IT-strategiska prioriteringen och det strategiska område där flest har budgeterat för investeringar för att uppnå kortsiktiga intäkter och omedelbar affärsnytta. Beroendet av digital teknik och digital information medför samtidigt en växande samhälls- och affärsrisk som inte prioriteras i samma nivå och utsträckning.
Det är därför viktigt för IT-beslutfattarare att när digitala lösningar förankras prioriteras även strategisk säkerhet, teknisk säkerhet och utbildning för att förstå risken och hoten mot verksamheten.

Varje styrnivå i er verksamhet behöver ta sitt ansvar och arbeta tillsammans för att förhindra digitala risker och undvika att digitaliseringen och säkerheten ställs mot varandra.

Varje organisation borde börja med att skapa en djupare förståelse för hur informationsarkitekturen och hur system och teknik fungerar på ert företag.

Genom att identifiera den befintliga hotbilden och vilka svagheter som finns gör det betydligt enklare att minimera konsekvenserna när ett driftstopp eller en incident uppstår. Det är dessutom väldigt viktigt att våga investera för att undanröja svagheter och möta existerande och kommande hot.

Partners

bottom of page